Ιστοσεμινάριο για τον Κάστορα 2019-2020

Στον φιλόξενο διαδικτυακό χώρο σεμιναρίων Webinars ΠΕ86 (π. ΠΕ19-20) θα πραγματοποιηθεί ιστοσεμινάριο για τον διαγωνισμό Κάστορα (Bebras-GR) την Πέμπτη, 7/11/19, 17:00-18:30. Λεπτομέρειες στην δνση: https://blogs.sch.gr/webinarspe1920/2019/10/31/webinar2019001/