Εγχειρίδιο συντονιστών

Για να συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες μιας σχολικής σας μονάδας στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητη η προηγούμενη εγγραφή ενός εκπαιδευτικού ως Συντονιστή σχολικής μονάδας.

Παρακαλούμε μεταφορτώστε και μελετήστε το Εγχειρίδιο Συντονιστή σχολικής μονάδας πριν τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό.