Πληροφορίες για Εκπαιδευτικούς

Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό;
Προτείνεται να συμμετάσχουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες του σχολείου σας, εφόσον ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες για τις οποίες διοργανώνεται διαγωνισμός,  καθώς ένας από τους στόχους του διαγωνισμού είναι να βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν την ενδεχόμενη κλίση τους στην Πληροφορική.
Τα θέματα έχουν τη μορφή ευχάριστων και ελκυστικών γρίφων, που ξεκινούν από μικρό βαθμό δυσκολίας, ώστε όλοι/ες οι μαθητές/τριες να μπορούν να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
Θα ήταν ιδανικό να εγγράψετε όλα τα παιδιά της σχολικής σας μονάδας!

Πως θα συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες μου;
Θα πρέπει αρχικά να εγγραφείτε ως συντονιστής του διαγωνισμού για τη σχολική σας μονάδα στον δικτυακό τόπο της διεξαγωγής του διαγωνισμού.  Στη συνέχεια μπορείτε να εγγράψετε όσους/όσες μαθητές/τριες επιθυμείτε και να εκδώσετε στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη και συνθηματικό) για τον καθένα και την καθεμία.  Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να συλλέξουμε σημαντικά δεδομένα από την συμμετοχή της σχολικής σας μονάδας στον διαγωνισμό και να σας αποστείλουμε τις αντίστοιχες λεπτομερείς αναφορές για τα αποτελέσματα, καθώς και τις βεβαιώσεις συμμετοχής.
Ακολουθείστε τις
Οδηγίες για τους Συντονιστές για να ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγγραφή σας.

Που θα κάνω εγγραφή ως συντονιστής σχολικής μονάδας και εγγραφή των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν;
Για να κάνετε εγγραφή ως συντονιστής της σχολικής σας μονάδας, και στη συνέχεια να εγγράψετε μαθητές/τριες στον διαγωνισμό Bebras 2019, επισκεφθείτε το  σύστημα εγγραφής στον διαγωνισμό.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις υποδομής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό;
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό χρειάζεται ένας Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή/τρια. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσα από τον περιηγητή του διαδικτύου (web browser) και δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες ταυτόχρονα. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε συνεχές χρονικό διάστημα 45 λεπτών, μέσα στο ευρύτερο χρονικό περιθώριο διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Πότε θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός; (Προσοχή νέες ημερομηνίες)
Ο πρώτος πιλοτικός διαγωνισμός στην Ελλάδα θα λάβει χώρα στο χρονικό διάστημα 11-22 Φεβρουαρίου 2019 => 25/2/2019-8/3/2019, ενώ οι εγγραφές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 6 Φεβρουαρίου 2019 => 20 Φεβρουαρίου 2019. Σε οποιοδήποτε 45-λεπτό μέσα στο διάστημα αυτό, κάθε εγγεγραμμένος/η μαθητής/μαθήτρια θα μπορεί να λάβει μέρος  στον διαγωνισμό, αφού συνδεθεί στον δικτυακό τόπο του Ελληνικού διαγωνισμού Bebras®. Μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού οι μαθητές/τριες μπορούν να προπονούνται με θέματα παλαιότερων διαγωνισμών στον ίδιο δικτυακό τόπο.

Οδηγίες για τους συντονιστές σχολικής μονάδας

Πριν τον διαγωνισμό

 1. Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας ως συντονιστής σχολικής μονάδας. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων εξ αρχής. Σιγουρευτείτε ότι η διεύθυνση e-mail σας έχει καταχωρηθεί σωστά.
 2. Στους συντονιστές σχολικής μονάδας θα αποσταλεί e-mail με οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού και την εγγραφή μαθητών/τριών μετά την εγγραφή της σχολικής τους μονάδας.
 3. Προσαρμόστε τον προγραμματισμό σας, ώστε η δοκιμασία στη σχολική σας μονάδα να διεξαχθεί κατά την εβδομάδα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων/ουσα μαθητής/τρια θα χρειαστεί πρόσβαση σε υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet.

Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού

 1. Παραχωρήστε τα στοιχεία σύνδεσης (ονόματα χρήστη/userids και συνθηματικά/passwords) στους/τις μαθητές/τριες.
 2. Εξηγήστε στους/τις μαθητές/τριες τη δομή του διαγωνισμού. Η δοκιμασία αποτελείται από 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σύντομης απάντησης, διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ειδικότερα, υπάρχουν 5 ερωτήσεις Α’ κατηγορίας – μικρής δυσκολίας (8 βαθμών η καθεμία), 5 ερωτήσεις Β’ κατηγορίας – μέτριας δυσκολίας (9 βαθμών η καθεμία) και 5 ερωτήσεις Γ’ κατηγορίας – αυξημένης δυσκολίας (12 βαθμών η καθεμία). Οι μαθητές/τριες μπορούν να αφήνουν ερωτήσεις χωρίς απάντηση, χωρίς φυσικά να λαμβάνουν βαθμούς για αυτές. Οι ερωτήσεις που απαντώνται λάθος αφαιρούν βαθμούς από την επίδοση του διαγωνιζόμενου, αντίστοιχους της κατηγορίας τους. Ειδικότερα για την κατηγορία Γ’ αφαιρούνται 3 βαθμοί, για την κατηγορία Β’ αφαιρούνται 2 βαθμοί, ενώ για την κατηγορία Α’ αφαιρείται 1 βαθμός.  Όλοι/ες οι μαθητές/τριες ξεκινούν με 30 βαθμούς και μπορούν να συγκεντρώσουν έως 200 βαθμούς το μέγιστο.
 3. Καθοδηγήστε τους/τις μαθητές/τριες να επισκεφθούν τον  δικτυακό τόπο του Ελληνικού διαγωνισμού Bebras®, να συνδεθούν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες.
 4. Επιτηρήστε τη διαδικασία. Από το σύστημα παρέχονται 45 λεπτά για να καταφέρουν οι μαθητές να ολοκληρώσουν τον μέγιστο αριθμό θεμάτων. Μπορείτε να τους παρέχετε χαρτί και μολύβι, ή/και αριθμομηχανή για να βοηθηθούν στην επίλυση των θεμάτων.

Μετά τον διαγωνισμό

 1. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα, με την είσοδό σας στο σύστημα, περίπου μια εβδομάδα μετά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας. Πιστοποιητικά Συμμετοχής, Διάκρισης και Εξαιρετικής επίδοσης θα σας αποσταλούν τις επόμενες εβδομάδες.
 2. Τα ονόματα των πρωτευσάντων μαθητών/τριών μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων θα δημοσιοποιηθούν διαδικτυακά, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και μετά από σχετική άδεια των κηδεμόνων τους.
 3. Οι λύσεις των θεμάτων θα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά λίγες εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Θα περιλαμβάνουν επιπλέον εξήγηση της σύνδεσης του κάθε θέματος με την Πληροφορική και τις εφαρμογές της.
 4. Οι μαθητές/τριες με τις καλύτερες επιδόσεις θα προσκληθούν σε ειδική τελετή βράβευσης που θα διοργανωθεί για τον σκοπό αυτό, σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθούν.

Επισημάνσεις:
Πολλές σχολικές μονάδες αναμένεται να διεξαγάγουν τον διαγωνισμό στα πλαίσια των διδακτικών ωρών, κατά την πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα της διοργάνωσής του. Ωστόσο, εάν σε κάποιες σχολικές μονάδες υπάρχει μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών και/ή περιορισμένος αριθμός θέσεων εργασίας, θα παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πέραν του χρονικού διαστήματος που προκαθορίζεται.
Σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την ελάχιστη αλληλεπίδραση μαθητών/τριών που ολοκλήρωσαν την διαδικασία, με όσους/ες δε συμμετείχαν ακόμη. Επίσης φροντίστε να μην διαρρέουν σημειώσεις εκτός της αίθουσας διεξαγωγής.
Τέλος, έχετε πάντα κατά νου ότι σκοπός της διεξαγωγής του διαγωνισμού Bebras είναι πρωτίστως η ενίσχυση της διάθεσης συμμετοχής και η προώθηση της υπολογιστικής σκέψης και όχι ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών.