Ανακοίνωση διακοπής της διοργάνωσης

Η οργανωτική επιτροπή με λύπη ανακοινώνει ότι ο διαγωνισμός Bebras® – Κάστορας στην Ελλάδα δεν θα διοργανωθεί πλέον από το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας & Εκπαιδευτικής Μηχανικής λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από την επιδημία του COVID-19.  Θα στηρίξουμε προσπάθειες συνέχισης του διαγωνισμού στη χώρα μας το συντομότερο. Ο δικτυακός τόπος θα συνεχίσει να λειτουργεί όσο αυτό είναι εφικτό για ιστορικούς και ενημερωτικούς λόγους.

Ρόδος, 17/09/2020