Επικοινωνία

Για υποστήριξη των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό
Email: για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την διαδικασία διοργάνωσης του  διαγωνισμού μπορείτε να απευθύνεστε στο support@bebras.gr
Τηλέφωνο: Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ο προτιμότερος τρόπος παροχής υποστήριξης, ωστόσο, ένας τηλεφωνικός αριθμός υποστήριξης, που θα ανακοινωθεί, θα είναι διαθέσιμος μια εβδομάδα πριν τον διαγωνισμό και μέχρι το τέλος του, για να χρησιμοποιείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις.

Για θέματα σχετικά με τον δικτυακό τόπο
Για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο και την λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου (bebras.gr), καθώς και του συνδεδεμένου διαδικτυακού τόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού (https://challenge.bebras.gr), μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διαχειριστές, μέσω email, στην διεύθυνση:  bgradmin@ltee.org

Για επικοινωνία με τους διοργανωτές
Για την επικοινωνία με τους διοργανωτές μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω στοιχεία.
Διοργάνωση:

Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής – 
Learning Technology and Educational Engineering Laboratory
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Δημοκρατίας 1, Κτήριο “7ης Μαρτίου”, 1ος Όροφος, Αίθουσα “Α4”
Τ.Κ.: 85132, Ρόδος, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 22410 99175
www: http://ltee.aegean.gr
E-mail: ltee@aegean.gr

Διευθύντρια: 
Καθηγήτρια, Αγγελική Δημητρακοπούλου
Email: adimitr@aegean.gr

Συντονιστής της οργανωτικής επιτροπής για τον διαγωνισμό Bebras στην Ελλάδα:
Γιώργος Φεσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Email: gfesakis@aegean.gr