Προετοιμασία

Ο διαγωνισμός Bebras φέρνει τους μαθητές αντιμέτωπους με έναν νέο τρόπο σκέψης και έτσι δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία για τη συμμετοχή σε αυτόν.  Είναι ωστόσο σημαντικό να έχετε μια ιδέα για το είδος των προβλημάτων και το στυλ των θεμάτων του διαγωνισμού. Επίσης, βοηθά και η εξοικείωσή σας με το σύστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Για να αποκτήσετε μια ιδέα της μορφής των θεμάτων του διαγωνισμού (Bebras tasks) μπορείτε να δείτε τα παραδείγματα θεμάτων ή να προπονηθείτε σε θέματα παλαιότερων διαγωνισμών. Τα θέματα από παλαιότερους διαγωνισμούς είναι διαθέσιμα ακόμα και χωρίς εγγραφή ή σύνδεση. Ο έλεγχος των απαντήσεων στα θέματα αυτά είναι άμεσος.

Σχετικά με τα θέματα (Bebras Tasks) του διαγωνισμού   
Οι δημιουργοί των θεμάτων επιδιώκουν να επινοήσουν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, προκειμένου να ωθήσουν τους/τις μαθητές/τριες να ασχοληθούν με την Πληροφορική και να σκεφτούν βαθύτερα σχετικά με την τεχνολογία. Προσπαθούν, επίσης, να καλύψουν το δυνατόν περισσότερα θέματα σχετικά με την Πληροφορική και τον ψηφιακό γραμματισμό, δεδομένης της έλλειψης κοινού Προγράμματος Σπουδών στην Πληροφορική.
Τα θέματα Bebras περιλαμβάνουν έννοιες της Πληροφορικής όπως: αλγόριθμοι και προγράμματα, δομές δεδομένων, μοντελοποίηση καταστάσεων, ροή ελέγχου και ροή δεδομένων, αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή, γραφικά κ. λπ.
Τα θέματα δημιουργούνται στο Ετήσιο Διεθνές Εργαστήριο Θεμάτων Bebras (International Bebras Tasks Workshop) που πραγματοποιείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Tα θέματα επιδιώκεται να:

  • αντιπροσωπεύουν έννοιες της Πληροφορικής
  • είναι εύκολα κατανοητά
  • επιλύονται σε 3 λεπτά
  • είναι μικρής έκτασης
  • επιλύονται στον υπολογιστή, χωρίς χρήση λογισμικού ή χαρτιού και μολυβιού
  • είναι ανεξάρτητα από συγκεκριμένα συστήματα
  • είναι ενδιαφέροντα και/ή διασκεδαστικά