Υπόδειγμα εντύπου γονικής συναίνεσης

Για την διευκόλυνση των συντονιστών των σχολικών μονάδων, αναρτήθηκε υπόδειγμα εντύπου γονικής συναίνεσης όπως προβλέπεται στην άδεια του διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Υπόδειγμα_Εντύπου_Συναίνεσης Γονέα-Κηδεμόνα.docx