Χορηγοί – δωρητές

Αργυρός χορηγός

Ο Κάστορας 2019-2020 δεν θα ήταν εφικτός χωρίς την ευγενική χορηγία της Oracle Academy

Δωρητές

Μέρος της υπηρεσίας χρήσης του συστήματος διεξαγωγής του Διαγωνισμού παρέχεται από την

Την ασφάλεια του ιστότοπου και των επισκεπτών του εγγυάται η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικών Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων.