Υποστηρικτές

Η διοργάνωση του διαγωνισμού Bebras στην Ελλάδα υποστηρίζεται από σημαντικούς φορείς και ενώσεις, μεταξύ των οποίων και οι εξής:

Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

e-diktyo.eu

Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για pekap Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής
Αποτέλεσμα εικόνας για https://www.epe.org.gr/index.php?id=7 Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση