Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

Τι περιλαμβάνεται στους όρους και προϋποθέσεις;
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται στους κανόνες για τη χρήση των ιστοτόπων μας: www.bebras.gr και challenge.bebras.gr οι οποίοι θα αναφέρονται παρακάτω συνολικά με τον όρο «αυτός ο ιστότοπος».

Ποιοι είμαστε και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Τον ιστότοπο αυτό διαχειρίζεται το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα στη διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος, Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο του εργαστηρίου:  https://ltee.aegean.gr. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση bgradmin@ltee.org

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε αυτούς τους όρους
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να τους τηρείτε. Αν δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των όρων για μελλοντική αναφορά.

Άλλοι όροι που μπορεί να ισχύουν για εσάς
Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν επίσης τους ακόλουθους πρόσθετους όρους, οι οποίοι ισχύουν επίσης για τη χρήση αυτού του ιστότοπου:
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας που καθορίζει τους όρους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτή.

Ενδέχεται να γίνουν αλλαγές στους όρους αυτούς
Οι όροι  χρήσης τροποποιούνται κατά καιρούς. Κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο, ελέγξτε αυτούς τους όρους για να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε τους όρους που ισχύουν εκείνη τη στιγμή.

Ενδέχεται να γίνουν αλλαγές σε αυτόν τον ιστότοπο
Ενδέχεται να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε αυτόν τον ιστότοπο κατά καιρούς, για να διασφαλίσουμε ότι είναι ενημερωμένος.

Ενδέχεται να ανασταλεί ή να αποσυρθεί αυτός ο ιστότοπος
Αυτός ο ιστότοπος διατίθεται δωρεάν.
Δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι πάντα διαθέσιμος ή σε αδιάκοπη λειτουργία. Ενδέχεται να ανασταλεί ή να ανακληθεί ή να περιοριστεί η διαθεσιμότητα ολόκληρου ή μέρους αυτού του ιστότοπου για ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς και επιχειρησιακούς λόγους. Θα γίνει προσπάθεια εύλογης ειδοποίησης για οποιαδήποτε αναστολή ή ανάκληση.
Επίσης, είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Διατήρηση της ασφάλειας των στοιχείων λογαριασμού σας
Εάν επιλέξετε, ή σας παρέχεται κωδικός ταυτοποίησης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας, θα πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές. Δεν θα πρέπει να τις αποκαλύψετε σε τρίτους.
Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό ταυτοποίησης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν τον επιλέξατε εσείς ή σας παραχωρήθηκε, οποιαδήποτε στιγμή, αν κατά την αιτιολογημένη άποψή μας έχετε παραβεί κάποια από τις διατάξεις αυτών των όρων χρήσης.
Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος από εσάς γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα στο bgradmin@ltee.org.

Χρήση υλικού του ιστότοπου
Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανήκει σε εμάς ή, όταν το περιεχόμενο έχει παρασχεθεί από τρίτους, ανήκει σε αυτούς. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν σε εμάς ή στους δικαιοπαρόχους μας. Είναι δική σας ευθύνη να αναζητήσετε τη δέουσα συγκατάθεση για να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου.

Χρήση πληροφοριών αυτού του ιστότοπου
Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου παρέχεται μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να βασιστείτε. Συνιστάται να λάβετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν εκτελέσετε ή αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου.
Αν και καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο, δεν παρέχουμε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ότι το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

Ευθύνη για συνδέσεις ή πληροφορίες τρίτων
Όπου αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι και οι πόροι παρέχονται μόνο για την πληροφόρησή σας. Τέτοιες συνδέσεις δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως έγκριση από εμάς των συνδεδεμένων ιστότοπων ή των πληροφοριών που μπορείτε να λάβετε από αυτούς.
Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων.

Έγκριση περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες
Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες και υλικό που έχουν ανεβάσει άλλοι χρήστες αυτού του ιστότοπου. Αυτές οι πληροφορίες και υλικό δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από εμάς. Οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.

Ευθύνη μας για απώλεια ή ζημία σας
Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να υποστείτε εσείς ή άλλα μέρη, ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κέρδους, απώλειας ευκαιρίας, απώλειας επιχείρησης, και επακόλουθη απώλεια).

Άρνηση ευθύνης για ιούς και εισαγωγή τους
Δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς.
Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της πληροφοριακής υποδομής, των προγραμμάτων λογισμικού και της πλατφόρμας πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εσφαλμένα αυτόν τον ιστότοπο, εισάγοντας εν γνώσει σας λογισμικού τύπου: ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος αυτός ο ιστότοπος ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένο σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν θα πρέπει να επιτεθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή επίθεσης κατακερματισμένης άρνησης παροχής υπηρεσιών. Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, θα διαπράττετε ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμα χρήσης αυτού του ιστότοπου θα σταματήσει αμέσως.

Κανόνες σχετικά με συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεσμο προς την αρχική σελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν θα βλάψετε τη φήμη μας, ούτε θα την εκμεταλλευτείτε.
Δεν θα πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τρόπο που να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή επικύρωσης από μέρους μας, όπου τέτοια δεν υπάρχει.
Δεν θα πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτόν τον ιστότοπο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν σας ανήκει.
Αυτός ο ιστότοπος δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου εκτός από την αρχική του σελίδα.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια δημιουργίας συνδέσμου χωρίς προειδοποίηση.
Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο ή να κάνετε χρήση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου διαφορετική από αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω, επικοινωνήστε με το bgradmin@ltee.org.

Ισχύουσα νομοθεσία
Αυτοί οι όροι χρήσης, το αντικείμενο και η σύστασή τους (και τυχόν μη συμβατικές διαφορές ή αξιώσεις) διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Συμφωνούμε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.